TVIP box

Våra paket är rimliga jämfört med marknaden.

TVIP box

Anslut allt och starta lådan
1. Ställ in boxens språk och tidszon och anslut den till nätverket så att internet är anslutet.
2. Gå till TV i vänstermenyn och ändra alla inställningar så att det blir som följer:
* Strömkälla: Multicast
* UDPXY-server:
* MPEG-TS-buffring, msek: 5000
* DVR-lagring: Ingen lagring
* Timeshift-lagring: Intern lagring
* Automatisk tidsförskjutning: Av
* Innehållskälla: Webbportal

Under Innehållskällan: Webbportal finns en knapp som säger Ställ in webbportal. Tryck på den och ställ in följande inställningar: Portal URL: Detta är vad du får från oss när vi lägger till din box i vårt system.

Portal Manager: Av
Använd webbportal: Hela systemet
API-läge: GSTB

Tryck sedan på Verkställ. Det är helt klart. Nu behöver du bara köpa ett konto av oss och ange din MAC-adress i din beställning, så kopplar vi upp den till dig i vårt system.

om du måste fabriksåterställa din box så gör du detta

1. Tryck på s.info, 4, 9, s.info på kontrollen och välj sedan ok.
2. Vänta tills boxen har återställts.
Ställ in språk och tidszon.
4. Tryck sedan på kugghjulet och välj TV.
5. Gå sedan ner till “Innehållskälla” och välj “Webbportal”.
6. Klicka sedan på “Setup Web portal” som du hittar längst ner. Där ska du fylla i så att det ser ut som nedan.

Portal URL: Du får support av oss
Portalchef: Av
Använd webbportal: Hela systemet
API-läge: GSTB eller MAG